Informatietafel Bestuurders Najaar 2020

Een Crisis, hoge volatility, het pensioenakkoord. Hoe bestendig is mijn beleggingsportefeuille?

Deze bijeenkomst is gericht op:

Bestuurders, leden raden van toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan, directeuren van bestuursbureau’s, hoofden van de beleggingsafdeling en de risicomanagers van Pensioenfondsen, Verzekeraars en Charitatieve instellingen.

Datum: donderdag 25 maart 2021
Tijd: 13.30 tot ca. 17.30 uur
Locatie: Kasteel de Wittenburg – Bloemcamplaan 55 – Wassenaar

Het Coronavirus

IPFOS houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 

Zodra er wijzigingen plaatsvinden zullen wij onze deelnemers via de website en per e-mail informeren.

Datum: Donderdag 25 maart 2021, 13.30 tot ca. 17.30 uur
Locatie: Kasteel de Wittenburg – Bloemcamplaan 55 – Wassenaar

Thema: Een crisis, hoge volatility, het pensioenakkoord.
Hoe bestendig is mijn beleggingsportefeuille? 

 

IPFOS nodigt u van harte uit voor de Informatietafel Bestuurders – Najaar 2020

Begin dit jaar zijn wij overvallen door de coronacrisis. De crisis heeft vele mensen persoonlijk geraakt. Door de overheden zijn drastische maatregelen genomen. De gevolgen hiervan zijn groot voor zowel ons persoonlijke leven als voor het bedrijfsleven. De aandelenmarkten hebben zwaar geleden, nu zijn de beurzen weer rond ‘all-time highs’. Is dit wel terecht? Een belangrijke vraag is; “hadden wij deze crisis aan kunnen zien komen? En als dat zo is, wat hadden wij dan kunnen doen?”

Naast de coronacrisis hebben de pensioenfondsen ook te maken met een nieuw pensioenakkoord. Hoe gaat dit uitpakken? Wat gaat er veranderen? Wat zijn nu de onzekerheden? Welke maatregelen kunt u nu al nemen met betrekking tot uw portefeuille?

Verschillende sprekers nemen u mee in bovenstaande vraagstukken over mogelijkheden om uw portefeuille te beschermen in een crisis of bij hoge volatiliteit. Tijdens deze tafel zal ook aandacht besteed worden aan het nieuwe pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen voor uw portefeuille. Overige vragenzijn:

  • Zijn er leading indicators voor een crisis? Bijvoorbeeld de creditspread?
  • Wat hebben wij geleerd van de meest recente crises?
  • Waar moet een crisisplan/business continuity plan minimaal aan voldoen?
  • Een mandaat versus een beleggingsfonds: de voor- en nadelen in crisistijden.
  • Hoe behoudt u grip op uitbestede activiteiten in het geval van een crisis?
  • Hoe kan men de downside van een portefeuille kostenbewust managen?
  • De mogelijkheden om met de volatility je rendementsdoelstellingen te behalen.
  • De checks & balances bij het gebruik van derivaten.
  • Wat zijn de mogelijke invloeden van het nieuwe pensioenakkoord op de beleggingsportefeuille?
  • Hoe draagt de energietransitie bij tot de post-Covid recovery?

 

De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: Aegon Asset Management, BNP Paribas Asset Management, ITS, Morgan Stanley en Tikehau Capital.

Het aantal deelnemers is beperkt tot ca. 50 personen. Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel (waarbij de geldende RIVM-richtlijnen worden opgevolgd), meldt u zich dan aan via bovenstaand formulier. Half februari ontvangt u de officiële uitnodiging voor deze Informatietafel.

 

Vriendelijke groet,
Team IPFOS