Bestuurders Conferentie 2023

Beleggen in het kader van MVB, ESG en SDG’s. Wat staat er op het spel?

Datum: Donderdag 7 september 2023
Tijd: 13.30 tot ca. 18.00 uur
BBQ: vanaf 18.00 uur
Locatie: Scheltema – Marktsteeg 1 – Leiden
DIGITALE GOODIEBAG

Vul hieronder uw wachtwoord in om toegang te krijgen tot uw digitale goodiebag.

IPFOS nodigt u van harte uit voor de Bestuurders Conferentie 2023.

De basis aandachtspunten bij het construeren van een beleggingsportefeuille zijn rendement, risico en kosten. Sinds een aantal jaren zijn daar ESG doelstellingen bijgekomen. Meer recent komt Impact beleggen ook steeds meer in de belangstelling te staan, gericht op een of meerdere SDG’s.

De gemiddelde temperatuur van onze planeet mag eigenlijk niet met meer dan 1.5 graden toenemen. De eerste taxaties zijn dat wij hier ruim overheen gaan. Wat zijn dan de gevolgen? Hoe kunnen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers bijdragen aan het tegengaan van een verdere opwarming?

Naast de opwarming van de aarde is er in toenemende mate sprake van plasticvervuiling. Wij hebben nagelaten verantwoordelijkheid te nemen voor de onbedoelde schade. Het resultaat is een plastic afvalcrisis van exponentiële proporties.

Door klimaatverandering, milieuvervuiling en verandering in landgebruik is de biodiversiteit de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Naast de negatieve invloed op de watercyclus vormt dit een gevaar voor de voedingstoffen voor mens en dier.

Diverse sprekers nemen u mee in deze maatschappelijke- én beleggingsvraagstukken. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Is er een verantwoordelijkheid voor pensioenfondsen om de klimaatverandering, milieuvervuiling en de afname in biodiversiteit te beteugelen en welke raamwerken en tools zijn hiervoor beschikbaar?
 • Wat zijn de langere termijn trends om de klimaat-, milieu- en biodiversiteitsveranderingen te beheersen? En hebben wij die tijd wel?
 • Waar en hoe kunnen institutionele beleggers impact maken?
  • Direct of indirect? – (Negatieve) uitsluiting en/of (positieve) insluiting?
  • Hoe werkt engagement en is dit effectief?
 • Zijn er alleen private investeringen nodig om een bijdrage te leveren aan de benoemde problemen of zijn er ook mogelijkheden via een beursgenoteerde portefeuille?
 • Hoe goed worden MVB, ESG en SDG’s eigenlijk toegepast in Private Markets? En is er onderscheid in de beleggingscategorieën te maken?
 • In hoeverre is er sprake van een ‘trade off’ tussen risico/rendement en maatschappelijke impact?
 • Hoe kunnen beleggers profiteren van de nu lucratievere rendementsomgeving in credits en dit tegelijkertijd afstemmen op de klimaatdoelstellingen van Parijs?
 • Wat is het belang van de COB15 bijeenkomst in Montreal, eind 2022, en het Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TFND)?
 •  

De Conferentie wordt afgesloten met de jaarlijkse zomer BBQ. Hierbij heeft u de keuze uit diverse vlees-, vis- en vegetarische producten.

De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: Achmea Investment Management, AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, Franklin Templeton, Morgan Stanley Investment Management, Pictet Asset Management en Union Investment.

Wilt u aanwezig zijn bij deze Bestuurders Conferentie, meldt u zich dan aan via onderstaand formulier.

Vriendelijke groet,
Team IPFOS

Agenda

13:30 – 14:00Ontvangst & Registratie 
14:00 – 14:10Welkom & IntroductieChristiaan Tromp, IPFOS
14:10 – 14:35

The power of engagement: understanding the ESG risks that matter 

Marte BorhaugMorgan Stanley Investment Management 

14:35 – 15:00

Impact op de energietransitie 

Marc Hutten, Achmea Investment Management 

15:00 – 15:25

Biodiversity in equity and fixed income portfolios

Martin Sanders, AXA Investment Managers 

15:25 – 15:50

Hoe een verduurzamingslening de vergroening van Nederlandse woningen kan versnellen

Bouwe Kuik, BNP Paribas Asset Management / Dynamic Credit 

15:50 – 16:15Pauze 
16:15 – 16:40

Private Markets & Impact: live experiences from the Private Debt and Real Estate world 

Tatiana Lazareva en Remco van Dijk, Franklin Templeton 

16:40 – 17:05

Sustainability and Decarbonisation in Credit Portfolios 

Christian Lunz, Union Investment 

17:05 – 17:30

Wel of geen (Biodiversiteit) Impact – Dat is de vraag 

Heiko de Boer, Pictet Asset Management 

17:30 – 17:55

Impact door samenwerking 

Lynn De Proft, CFO Protix

17:55Wrap-up / Sluiting & Barbecue Christiaan Tromp, IPFOS

Korte inhoud van de presentaties

The power of engagement: understanding the ESG risks that matter 

Marte Borhaug, Morgan Stanley Investment Management 

In a time where ESG has risen up the agenda for asset owners and regulators, it can be challenging for trustees to distinguish between investment managers’ approaches. How does your manager determine which ESG risks are material? Does your manager engage often on these issues and with a significant proportion of your portfolio? Do they send letters or meet with company management? What is a successful outcome when it comes to company engagement? 

Marte Borhaug will outline the three elements of engagement that we believe are essential: breadth, depth and quality. With a quarter century track record in high quality investing, running concentrated portfolios with a patient, long-term investment horizon, the International Equity team has the luxury of access to corporate leadership and a deep understanding of the companies they own. This enables multi-year, proactive conversations led by portfolio managers on the risks and opportunities that are material to the sustainability of long-term returns. Marte will bring engagement to life using examples on topics including biodiversity, decarbonisation, diversity, executive pay and water usage and demonstrate why high quality investing demands high quality stewardship. 


Impact op de energietransitie 

Marc Hutten, Achmea Investment Management 

Samen succesvol investeren in de energietransitie! Door een bundeling van beleggingswensen krijgen Nederlandse institutionele beleggers toegang tot gekwalificeerde Europese zon-, wind- en waterkrachtprojecten. Met een beperkt risicoprofiel en tegen een aantrekkelijke kostenstructuur zonder performance fee. 


Biodiversity in equity and fixed income portfolios 

Martin Sanders, AXA Investment Management 

De biodiversiteit op aarde gaat sneller achteruit dan ooit tevoren. Onze economie is sterk afhankelijk van een gezonde biodiversiteit, maar draagt tegelijkertijd bij aan de achteruitgang hiervan. Investeerders en bedrijven hebben veel mogelijkheden om de risico’s van biodiversiteitsverlies te beperken en zelfs om de biodiversiteit te verbeteren. 

Beursgenoteerd Bedrijven kunnen een materiële en snelle impact hebben op het verlies aan biodiversiteit. Door hun schaalgrootte kunnen ze enkele van de grootste bedreigingen efficient aanpakken, zoals niet-duurzame landbouwpraktijken, zoetwaterschaarste, plastic verpakkingen en het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Voortbouwend op het momentum in klimaatwetgeving komen innovatie en regelgeving op het gebied van biodiversiteit in een stroomversnelling. Ondanks de moeilijkheden met het exact meten van biodiversiteitsverlies en de interpretatie van deze data, is de noodzaak om nu te handelen te groot om hierdoor geen maatregelen te nemen. 

Ik bespreek de belangrijkste problemen met betrekking tot biodiversiteitsdata en wat beleggers nu al kunnen doen om in portefeuilles een bijdrage te leveren aan SDG 14 (Life on land) en SDG 15 (Life under water). Ik loop met u door de mogelijkheden voor vastrentende waarden en aandelen, waarbij ik in detail uiteenzet hoe beleggers biodiversiteit kunnen integreren in hun portefeuilles. 


Hoe een verduurzamingslening de vergroening van Nederlandse woningen kan versnellen 

Bouwe Kuik, BNP Paribas Asset Management / Dynamic Credit 

De uitdagingen van de energietransitie zijn enorm. Om aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving te voldoen moeten er tussen 2019 en 2030 zo’n 300.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. In de afgelopen jaren werd een tempo van slechts 30.000 gerealiseerd, en daarmee is één ding dus zeker: het tempo moet drastisch omhoog. 

De woningeigenaar mist echter goede informatievoorziening, en spaargeld of betaalbare financiering. Zo heeft volgens DNB de helft van de woningeigenaren onvoldoende spaargeld voor duurzame investeringen. Zij zijn aangewezen op een hypotheek (vooral gunstig bij een verhuizing, grote verbouwing of zeer grote investeringen) of een persoonlijke lening (op dit moment te duur en een passend leenkader ontbreekt). 

Dynamic Credit is ervan overtuigd dat deze uitdaging het beste opgelost kan worden door de markt, in samenwerking met de overheid. Door de juiste marktomstandigheden te creëren kan de overheid samen met de markt zo veel mogelijk woningeigenaren bereiken en activeren om te verduurzamen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Maar daarvoor is wel politieke moed vereist, en geldverstrekkers die met technologie en uitstekende service de woningeigenaar weten te mobiliseren 


Private Markets & Impact: live experiences from the Private Debt and Real Estate world 

Tatiana Lazareva & Remco van Dijk, Franklin Templeton 

ESG, Impact & Private Markets…. . Gaat dat goed samen? Is dit eenvoudiger in public markets of juist niet? In deze presentatie richten wij ons met name op de veelgebruikte beleggingscategorieën Private Debt en Vastgoed. Wij kijken kort naar de huidige stand van zaken in beide allocaties en geven een praktijkvoorbeeld van een impact framework in de vastgoedallocatie. De presentatie zal deels in het Engels en deels in het Nederlands worden verzorgd. 


Sustainability and Decarbonisation in Credit Portfolios 

Christian Lunz, Union Investment 

Implementing robust decarbonisation targets and sustainability criteria into credit portfolios can seem challenging without sacrificing returns, creating sector biases or adding uncompensated risk. 

Union Investment believes it is possible to build a sustainable credit portfolio that does not suffer from these issues. Our forward-looking ESG Transformation Ratings enable a broader and more attractive investment universe than backward-looking ESG approaches. 

By using predictive AI technology to forecast carbon emission paths for individual issuers, portfolios can be constructed that are Paris-compliant and internally decarbonised. 

These approaches allow investors to offset the costs associated with ESG investing, and use both ESG and carbon data in the process of constructing efficient portfolios. 

We show how sustainable Paris-linked portfolios differ from traditional portfolios and discuss the challenges of managing low-carbon portfolios. Successful implementation, combined with traditional fundamental research, offers risk-adjusted alpha for investors while helping the transition to a sustainable, low-carbon world. 


Wel of geen (Biodiversiteit) Impact – Dat is de vraag 

Heiko de Boer, Pictet Asset Management 

Op 19 december 2022 bereikten regeringen een akkoord over het Global Biodiversity Framework (GBF) op COP15 in Montreal. In doelstelling 15 hiervan staat dat overheden ervoor moeten zorgen dat bedrijven en financiële instellingen hun risico’s, impact en afhankelijkheid van biodiversiteit beoordelen en bekendmaken. 

De Task Force for Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) zal in September 2023 hun raamwerk presenteren, dat hieraan deels tegemoet zal komen. Het betreft een risico management raamwerk om milieu-gerelateerde issues in kaart te brengen, om actie te ondernemen en hier transparant over te zijn (‘to disclose’). 

Biodiversiteit heeft de aandacht van pensioenfondsen, zoals klimaatverandering de afgelopen jaren de aandacht heeft gehad. In dit verband moet ook de toenemende aandacht voor impact-beleggen worden genoemd. 

Het GIIN (Global Impact Investing Network) hanteert een strakke definitie van impact beleggen. O.a. op basis van het TFND-raamwerk en onze ervaringen in het samenwerken met pensioenfondsen, zullen wij deze definitie kritisch onder de loep nemen. 

Tot slot zal ik enkele Pictet strategieën kort toelichten, in het kader van biodiversiteit en (wel of niet…) impact-beleggen. Dit betreffen zowel private equity strategieën als Thematische aandelenstrategieën gericht op Biodiversiteit en de Energie Transitie, met ook aandacht voor het Planetary Boundaries raamwerk. 


Impact door samenwerking 

Lynn De Proft, Protix 

Lynn De Proft is CFO van internationaal opererende insectenkwekerij Protix. 

Protix is op een missie om de voedselketen terug in balans met de natuur te brengen. En dat lijkt goed te lukken. Lynn legt ons het huidige probleem van de wereldwijde voedselproductie uit én ze laat ons, mede op basis van data zien hoe insecten de oplossing zijn. 

In 2009 verruilde oprichter en CEO, Kees Aarts zijn leaseauto van organisatieadviesbureau McKinsey voor een oude Opel om insecten te kweken. Het idee sloeg aan in de markt. Bij de eerste investeringsronde haalde hij samen met mede-oprichter Tarique Arsiwalla € 3 miljoen op. “Kapitaal om fouten te maken”, aldus Aarts. Daar heeft hij goed gebruik van gemaakt, vertelt hij in een interview. 

Inmiddels is Protix een scale-up met meer dan 100 werknemers en een grote insectenboerderij (fabriek) in Bergen op Zoom. De eiwitten van insecten worden onder andere verwerkt in de voeding van vee, vis, huisdieren en planten. Protix is klaar om wereldwijd impact te maken, samen met partners, shareholders en stakeholders. Zijn oproep is dan ook: Join the future of food today!

Biografieën Sprekers

Marte Borhaug – Head of Sustainable Outcomes, International Equity team – Morgan Stanley Investment Management

Marte is a Portfolio Manager and Head of Sustainable Outcomes for the International Equity Team. She joined Morgan Stanley Investment Management in November 2021 and has 13 years of experience in sustainability, six of which in financial services. She was previously the Global Head of Sustainable Outcomes at Aviva Investors, a team that co-managed Aviva’s sustainable fund range, including the climate transition franchise, evaluated positive and negative impact related to the SDGs, produced thematic screening and research on climate change, biodiversity and inequality, and designed sustainable solutions for clients. Before that, Marte led sustainability campaigns for Aviva as Head of EU public policy focused on sustainable finance, financial reform and Brexit. She joined Aviva from the Confederation of British Industry (CBI) where she was Head of Financial Services and Corporate Governance. Before this she led sustainable finance campaigns in Brussels at the EU public affairs consultancy, The Brussels Office and the Mission of Norway to the EU. Marte is co-chair of the 30% Club Investor Group, an advisor to Rosa UK, a charity that funds grassroots women’s organisations to help to make the UK a fairer, safer place for women and a mentor at the social accelerator Bethnal Green Ventures. She holds an MSc in European Political Economy from the London School of Economics.     

Marc Hutten Senior Investment Solutions Specialist Achmea Investment Management

Marc Hutten is Senior Investment Solutions Specialist bij Achmea Investment Management. Hij is verantwoordelijk voor productontwikkeling en innovatie binnen diverse asset classes met een focus op ESG. Marc heeft uitgebreide ervaring in research en portfoliomanagement van aandelen. Marc was van 2016-2021 bestuurslid bij Stichting Pensioenfonds Achmea en lid van de Risicocommissie. Hij heeft een MSc in Bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit Groningen en een MSc in Investment Management van de Vrije Universiteit Amsterdam. Marc is een CEFA-charterhouder (“VBA”) 

Martin Sanders – Head of Pension Investments – AXA Investment Management

Martin Sanders is sinds 2020 werkzaam bij AXA Investment Managers als Head of Pension Investments. In die rol reikt hij pensioenfondsen beleggingsoplossingen aan in het licht van de veranderende omgeving. Hiervoor was hij Managing Director bij Altis Investment Management. Sanders werkt sinds 1991 in de Nederlandse en Europese pensioenwereld. Gedurende 11 jaar was hij CIO bij Univest Company. Zijn expertise omvat onder andere de ontwikkeling van matching solutions, strategische en tactische asset allocatie, managerselectie en impactbeleggingen.

Bouwe Kuik – Managing Director Lending – BNP Paribas Asset Management

Bouwe Kuik staat als Managing Director Direct Lending aan het roer van alle commerciële leenactiviteiten van Dynamic Credit. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe en innovatieve leenproposities. Ook is hij medeoprichter en naamgever van het eigenwijze hypothekenlabel bijBouwe en een graag geziene gast op congressen, seminars en podcasts in de hypothekenwereld.

Voordat hij bij Dynamic Credit in dienst trad, was Bouwe Director bij IG&H Consulting & Interim. Hij studeerde Bedrijfskunde aan Nyenrode Business Universiteit.

Tatiana Lazareva – Senior Alternatives Sales – Franklin Templeton

Tatiana Lazareva is a Senior Alternatives Sales in Franklin Templeton who is responsible for alternative credit distribution across Netherlands, Nordics and Israel. Tatiana is based in Amsterdam where she moved last year and works with Benefit Street Partners and Alcentra which together manage $77bn of assets.

Prior to current role Tatiana worked at Schroders Capital in London and has sixteen years of experience in client-facing and solutions roles across investment banking and asset management. During her career, she worked with institutional and intermediary investors (family offices, wealth managers, private banks, pension schemes, insurance companies and sovereign wealth funds), raising assets for public and private investment strategies. 

Before moving to Amsterdam, Tatiana was a co-chair of educational committee for 100 Women in Finance.

Remco van Dijk – Head of Sales Nordics & Benelux Institutional – Franklin Templeton

Remco started his career in 1999 at ING where he worked with institutional clients for the best part of this period. After 2,5 years at SNS Asset Management, where he was responsible for institutional sales, in July 2010, Remco joined Amundi as Head of Institutional Sales for The Netherlands. As of August 1, 2015, Remco joined Franklin Templeton as Director Institutional Sales to further position the California-headquartered company in the Benelux institutional market. He has expanded his role to oversee the Nordic markets in 2022 and is now Head of Institutional Sales for Benelux and Nordics.

Remco holds a Bachelor in Commercial Economics (HES, Amsterdam), a Master – with distinction – in Business Economics (VU, Amsterdam) and is a registered Pension Fund Board Member (RPB).

Christian Lunz – Portfolio Manager – Union Investment

Christian Lunz has been a portfolio manager in the corporate bond department within fixed-income fund management at Union Investment since 2019. He is responsible for special and mutual funds with a focus on global corporate bonds as well as sustainable and low carbon investment strategies. He is also responsible for analysing companies in the transport and services sectors.

Christian studied for a master’s degree in money and finance at Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt/Main and at Jiao Tong University (SAIF) in Shanghai. During this time, he gained experience in the areas of consultancy, M&A and investment banking in Germany and Singapore.

Heiko de Boer – Branch Manager – Pictet Asset Management

Heiko is Branche manager van het Nederland kantoor van Pictet Asset Management, sinds 2018. Hij startte zijn carrière in 1992 bij Robeco als portefeuille manager aandelen opkomende markten en werkte er vervolgens bij de afdeling Business Development. Vanaf 2001 heeft Heiko 7 jaar in London gewerkt, als Sr. Consultant Relations en Sr. Sales Manager bij SSgA en Northern Trust. Ervaring met pensioen-beleggen deed Heiko op bij APG als Sr. Accountmanager van 2008 tot 2013. Daarna, tot 2018, combineerde hij een rol als Fiduciar Manager & Sr. Account Manager bij AXA IM.

Lynn De Proft– CFO – Protix

Lynn is since 2023 the Chief Financial Officer of Protix, leading company in the supply of insect-based proteins and lipids for feed and (pet) food, where she is driving the company’s ambitious growth trajectory and plans for international expansion. Lynn passionately believes that diverse teams, connected interests and technology are powerful levers for change, growth and progress.

Before joining Protix, Lynn was the Chief Procurement Officer for Solvay, a global leader in science and chemicals, responsible for the group’s procurement strategy, processes, people and results. Lynn was also the President of Solvay Energy Services, a Solvay Group company specialized in energy and CO2 management. Until 2022, Lynn sat on the board of Together for Sustainability (TfS) , a joint initiative and global network of 37 chemical companies with the goal of improving the sustainability practices within their global supply chains.

Prior to Solvay, Lynn served in a number of strategy, operational, M&A and procurement roles at AB InBev in Europe and the Americas until becoming Vice President, Global Procurement and Sustainability in their global headquarters.

Lynn holds a Master’s degree in Aeronautical Engineering from Delft University of Technology, and an MBA from the Vlerick Business School. She is a Belgian national and has lived and worked in Belgium, the Netherlands, Spain, Mexico and Switzerland.

Christiaan Tromp – IPFOS

Christiaan heeft expertise en werkervaring op het gebied van fiduciair management, vermogensbeheer, integraal risicomanagement en treasury. Deze ervaring is opgedaan bij institutionele organisaties zoals: Avery Dennison, Mn Services, Atradius, Fortis Investment, Bpf Vervoer, Bpf Bakkers en de ANWB.

Christiaan is lid van diverse Raden van Toezicht en beleggingscommissies bij pensioenfondsen. Daarnaast is hij ook bestuurder en voorzitter van de beleggingscommissie van pensioenfonds Atos.