Het begrip checks & balances wordt veel toegepast binnen verschillende organisaties. Hiermee wordt bedoeld dat de belangen en invloeden van de verschillende ‘stakehoulders’ evenwichtig afgewogen en verdeeld moeten zijn.

Voor IPFOS betekent dit dat in het kader van een goede governance de verantwoordelijkheden van het bestuur en het interne toezicht helder en duidelijk beschreven dienen te zijn. Dit is de basis voor een beheerste bedrijfsvoering.