Juridische Zaken / Contractmanagement

Wanneer heeft u voor het laatst de vraag gesteld of uw uitbestedingsovereenkomsten passend en actueel zijn? De juridische experts van IPFOS zijn de mening toegedaan dat ook uitbestedingsovereenkomsten een levenscyclus kennen en contractmanagement een kernactiviteit is. DNB heeft op het gebied van uitbesteding de volgende minimale vereisten gesteld aan het uitbestedingsbeleid met betrekking tot de onderwerpen die daarvan deel dienen uit te maken:

IPFOS hanteert een gedegen en praktische aanpak bij de analyse van uw contractmanagement. Deze analyse start met een Quick Scan die gebaseerd is op bovenstaande  door DNB geformuleerde minimale vereisten. Hierbij worden deze vereisten van een praktische context voorzien aan de hand van vermoede en onvermoede vragen zoals:

Het eindresultaat van de Quick Scan is een duidelijke inventarisatie van de fase van de levenscycli van uw uitbestedingsovereenkomsten. Deze inventarisatie wordt aangevuld met mogelijke praktische aanbevelingen voor een verdere versterking van uw contractmanagement en bijbehorende prioritering van activiteiten. Deze analyse, rapportage, aanbevelingen en prioritering maken contractmanagement tot een aantoonbare kernactiviteit van uw pensioenfonds.