MISSIE

“IPFOS draagt, samen met de relaties, zorg voor het versterken van de Governance en het Risicomanagement, zodat zij ‘In control’ zijn”

IPFOS realiseert dat door gestructureerd te werk te gaan, met tools die  deze processen ondersteunen. IPFOS zal, waar nodig, verantwoordelijkheid nemen en open communiceren over de mogelijke gevolgen. Hierdoor is de relatie in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in het belang van de organisatie.

VISIE

“Het bestaansrecht van elk fonds komt onder druk, door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en wijzigende eisen van wet- en regelgeving. Hierdoor zullen besturen meer moeten weten en daarnaar handelen”

Door de vereenvoudiging van de complexiteit zal IPFOS besturen ondersteunen in hun streven weloverwogen en uitlegbare beslissingen te nemen.

STRATEGIE

IPFOS zal haar dienstverlening in lijn brengen met de ter beschikking staande technologische mogelijkheden en zorg dragen voor de schaalbaarheid van de dienstverlening en management.

De dienstverlening zal worden verricht door senior medewerkers die hun sporen verdiend hebben in de financiële sector.