Wie zijn wij

Wij zijn IPFOS. IPFOS is een onafhankelijk Nederlandse bedrijf dat de verantwoordelijkheden, processen en activiteiten van uw organisatie inzichtelijk, eenvoudig en begrijpelijk maakt. Onze professionals hebben ieder hun eigen specialisatie en deskundigheid. Het bundelen van deze specifieke kennis en ervaring van onze mensen vormt de basis voor de versterking van uw governance structuur het risicomanagement en bewerkstelligen van kwaliteitsverbeteringen.

Het uitgangspunt voor onze werkzaamheden is:

“Minder is Meer”

Minder

Minder informatie, minder complexiteit en minder kosten.

Meer

Meer inzicht, meer grip en meer kwaliteit Hierdoor is ‘in control’ zijn geen streven meer, maar juist de realiteit.

Star Principe

IPFOS heeft een onafhankelijk team van ‘financial services professionals’ met een grote en diepgaande ervaring in de institutionele wereld. Bij hun werkzaamheden wordt het IPFOS-Team geleid door het STAR principe:

 • Stewardship / Rentmeesterschap
  IPFOS staat het bestuur bij, het rentmeesterschap over het pensioenfonds zorgvuldig uit te voeren
 • Transparancy / Openheid
  Een goede governance begint bij openheid en helderheid over de doelen en de activiteiten van de organisatie
 • Accountability / Erkenning van verantwoordelijkheden
  Verantwoordelijkheid hebben betekent ook verantwoording afleggen
 • Responsibility / Motiveren van weloverwogen besluiten
  Weldoordachte besluitvorming is het sluitstuk van informatie verzamelen en belangen afwegen

Wat doen wij: Oversight services

‘IPFOS Oversight services’ geeft bestuurders overzicht, inzicht en feedback op alle interne en externe processen, activiteiten en afspraken tussen het fonds(bestuur) en de verschillende aanbieders van diensten, zoals bestuursbureau, ALM consultant, fiduciair manager, investment managers, custodians, accountants en actuarissen.

Het resultaat van het implementeren van ‘IPFOS Oversight Services’ is, dat bestuurders aantoonbaar kunnen vaststellen (‘show me’) dat zij ‘in control’ zijn.

Resultaten van oversight services

Met de bewakings- en signaleringsfuncties van IPFOS wordt het bestuur en het bestuursbureau ondersteund met het stellen van kritische vragen.

Met het implementeren van de IPFOS Oversight services zijn onder meer de volgende voordelen te behalen:

Tijdsbesparing

 • Helderheid over de inhoud van diverse rapportages
 • Verantwoordelijkheden goed belegd
 • Register van besluiten en contracten

Kostenbesparing

 • Inzicht in marktconforme beheerfee’s
 • Kennis van operationele kosten van dienstverlening
 • Besparing op transactiekosten kunnen fors zijn

Toename kwaliteit

 • Check op contracten en aansprakelijkheden
 • Grip op risicomanagement
 • Eenduidige beleidsdocumenten en regelingen

MyIPFOS

MyIPFOS is het bestuursinformatie systeem waarmee IPFOS werkt. Het bevat krachtige rapportages voor uw pensioenfonds om ‘in control’ te zijn en te blijven. Enkele rapportages zijn:

P6-1P6-2P6-3P6-4

Services

Naast de Oversight services en MyIPFOS kan IPFOS op diverse gebieden veel voor u betekenen. Onderstaand treft u een aantal diensten aan IPFOS ook voor uw fonds zou kunnen verrichten:

 • Inrichten van uw governance structuur
 • Ontwikkelen risicomanagement ‘framework’
 • Begeleiden van het selecteren van een uitvoerder zoals:
  • Fiduciair manager
  • Custodian
  • Actuaris
  • Pensioenadministrateur
 • ‘Onboarding’ van een uitvoerder
 • Evaluatie van deelgebieden van bijvoorbeeld een pensioenadministratie
 • Begeleiden van een bestuursevaluatie

Voor verdere informatie ten aan zien van deze diensten kunt u contact op nemen.

Governance

Governance is de structuur waarmee een organisatie wordt bestuurd. Een goede governance draagt bij aan bescherming van belangen en aanspraken van sponsors, (gewezen)deelnemers en uitkeringsgerechtigden. Het gaat daarbij om de balans tussen de wettelijke eisen, complexiteit, de eisen van de toezichthouders en eenvoud met het behoud van ‘in control’ zijn.

De basiselementen van een ‘good governance’ structuur zijn:

 1. Beheerste bedrijfsvoering
 2. Beschreven verantwoordelijkheden bestuur en intern toezicht
 3. Actief risicomanagement
 4. Aantoonbaar uitbestedingsprocedures
 5. Actieve beheersing niet financiële risico’s
 6. Beheerst beloningsbeleid.

Risicomanagement

Tijdig inzicht in risico’s, kansen en mogelijke gebeurtenissen versterken uw organisatie. Om deze zaken goed in beeld te krijgen heeft IPFOS voor haar werkzaamheden een risicomanagement ‘framework’ ontwikkeld.

Binnen dit systeem van IPFOS zijn de ontwikkelingen en processen elk moment van de dag online beschikbaar. Met het risicomanagement ‘framework’ van IPFOS ’insourced’ u kennis en geavanceerde technologie die u maximale toegang verschaffen tot de gegevens.

Deze aanpak is ‘state of the art’, consistent en ‘to-the-point’.

Checks & balances

Het begrip checks & balances wordt veel toegepast binnen verschillende organisaties. Hiermee wordt bedoeld dat de belangen en invloeden van de verschillende ‘stakehoulders’ evenwichtig afgewogen en verdeeld moeten zijn.

Voor IPFOS betekent dit dat in het kader van een goede governance de verantwoordelijkheden van het bestuur en het interne toezicht helder en duidelijk beschreven dienen te zijn. Dit is de basis voor een beheerste bedrijfsvoering.

Ervaring

Het IPFOS-Team van professionals heeft een brede ervaring opgedaan op het gebied van onder meer risicomanagement, vermogensbeheer, audit, compliance, finance, procesmanagement en bestuursondersteuning. Deze ervaring is ondermeer opgedaan bij de volgende organisaties:

abnamro achmea anwb atradius avery axa
bakkersbedrijf curium deloitte dupont fortis heineken
mn oce pensioenfondsvervoer petercam TFS unigarant
zanders

Publicaties

2014

2014_integraalbalansbeheer2014 Door AIFMD worden beleggers beter beschermd (FI)

2014_integraalbalansbeheer2014 RT Integraal Balansbeheer (FI)

2013

2013_kunst_risicos2013 De kunst is om risicos in bedwang te houden (The Asset)

2013_slager2013 Slager keurt zijn eigen vlees (PensionForum okt 2013)

2013_panel_fiduciair2013 Panel Discussie Fiduciair Management-Jouw risico of het mijne (IPN)…

2012

2012_oversight_management2012 Oversight Management-een zinvolle aanvulling (Houthoff Academy)

2012_fiduciaire_opzichter2012 Fiduciaire opzichter (IPN)

2010

2010_fiduciair_man_pensioenfonds2010 RT Fiduciary Management Pensioenfondsen (FI)

2010_fiduciair_man_consultants2010 RT Fiduciary Management Consultants (FI)

2010_conclusie_rondetafel2010 RT Fiduciary Management Conclusie (FI)

2010_pitfalls2010 Pitfalls of Fiduciary Management (IPE)

2010_pitfalls_fm2010 Pitfalls of Fiduciary Management (FI)

Conferenties

2019: Bestuurders Conferentie – “Wat is de investmentcase voor Actief / Passief beleggen”

2019: Informatietafel Bestuurders 2019 – “ESG, SDG’s & impact investing”

2018: Informatietafel Bestuurders – “Blockchain, Artificial Intelligence & Big Data”

2018: Bestuurders Conferentie – “Matchingportefeuille versus Returnportefeuille”

2017: Informatietafel Bestuurders Najaar – “Integraal Risicomanagement”

2017: Bestuurders Conferentie – “Private Markets”

2017: Informatietafel Bestuurder Voorjaar – “De constructie van een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid”

2016: Informatietafel Bestuurders Najaar – “De toegevoegde waarde van Valuta-Management”

2016: Bestuurders Conferentie – “Benchmarking, Vergelijken en proactief monitoring”

2016: Informatietafel Bestuurder Voorjaar – “Samenwerking tussen en met Pensioenfondsen”

2015: Bestuurders Conferentie – “Het belang en de waarde van economische scenario’s”

2014: Bestuurders Conferentie – “Governance: Uw risico en uw aansprakelijkheid”

Vacatures

Werken voor IPFOS betekent dat jij een bijdrage levert aan de maatschappij. Dit omdat onze relaties, voornamelijk pensioenfondsen, een maatschappelijk sociale verantwoordelijkheid hebben.

Als je bij ons werkt, heb je direct met de gehele organisatie van IPFOS te maken. Dit maakt het werken bij IPFOS zo divers. Je gaat niet alleen met directe collega’s om, maar ook met bestuurders, directeuren en managers van pensioenfondsen.

Het IPFOS-Team wordt bij haar werkzaamheden geleid door het STAR principe.

Om op de gewenste manier een bijdrage te kunnen leveren aan de realisering van de doelstellingen van IPFOS verwachten we van jou dat je onze vijf kerncompetenties hoog in het vaandel hebt staan:

IPFOS-Website-v7

 • Professionaliteit
 • Proactiviteit
 • Samenwerkingsgerichtheid
 • Heldere communicatie
 • Verantwoordelijkheid (nemen en afleggen)

Interesse om voor IPFOS te werken?

Graag zien wij uw motivatie en CV tegemoet via deze link.

MVS-IPFOS

MISSIE

“IPFOS draagt, samen met de relaties, zorg voor het versterken van de Governance en het Risicomanagement, zodat zij ‘In control’ zijn”

IPFOS realiseert dat door gestructureerd te werk te gaan, met tools die  deze processen ondersteunen. IPFOS zal, waar nodig, verantwoordelijkheid nemen en open communiceren over de mogelijke gevolgen. Hierdoor is de relatie in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in het belang van de organisatie.

 

VISIE

“Het bestaansrecht van elk fonds komt onder druk, door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en wijzigende eisen van wet- en regelgeving. Hierdoor zullen besturen meer moeten weten en daarnaar handelen”

Door de vereenvoudiging van de complexiteit zal IPFOS besturen ondersteunen in hun streven weloverwogen en uitlegbare beslissingen te nemen.

 

STRATEGIE

IPFOS zal haar dienstverlening in lijn brengen met de ter beschikking staande technologische mogelijkheden en zorg dragen voor de schaalbaarheid van de dienstverlening en management.

De dienstverlening zal worden verricht door senior medewerkers die hun sporen verdiend hebben in de financiële sector.

Contact

IPFOS
Melmansdam 4

2361 BX  Warmond
Nederland
info@ipfos.eu
+31 6 244 66 070