Informatietafel Bestuurders Voorjaar 2020

Kosten, risico & rendement: welke volgorde is van belang?

Deze bijeenkomst is gericht op:

Bestuurders, leden raden van toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan, directeuren van bestuursbureau’s, hoofden van de beleggingsafdeling en de risicomanagers van Pensioenfondsen, Verzekeraars en Charitatieve instellingen.

Datum: vrijdag 17 juli 2020
Tijd: 14.00 tot ca. 17.30 uur
Locatie: Kasteel de Wittenburg – Bloemcamplaan 55 – Wassenaar
 

Bekijk hier uw digitale goodiebag. Heeft u geen wachtwoord ontvangen? Mail naar info@ipfos.eu

Het Coronavirus

IPFOS houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 

De Informatietafel Bestuurders Voorjaar 2020: Vrijdag 17 juli 2020!

Vanaf gisteren, 1 juni, zijn er weer samenkomsten tot maximaal 30 personen toegestaan. Vanaf 1 juli wordt dit aantal verhoogd naar 100 personen. Gezien deze positieve ontwikkelingen wordt de informatietafel bestuurders voorjaar 2020 gehouden op vrijdag 17 juli 2020. Wij zien ernaar uit u dan te mogen begroeten

Zodra er wijzigingen plaatsvinden zullen wij onze deelnemers via de website en per e-mail informeren.

IPFOS nodigt u van harte uit voor de Informatietafel Bestuurders – Voorjaar 2020 – Vrijdag 17 juli 2020.

Het is voor pensioenfondsen lastig voldoende rendement te halen om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Men richt zich daarom vaak op kosten reductie met de verantwoording dat kosten zeker zijn en opbrengsten onzeker. Is deze veronderstelling zowel voor de korte als de lange termijn correct?

Mensen leven steeds langer. Dit heeft in combinatie met een zeer lage risicovrije rente voor een sterke stijging van de verplichtingen gezorgd. Is het dan niet verstandig om de horizon in het beleggingsbeleid af te stemmen op de looptijd van de verplichtingen voor zowel de return als de matchingportefeuille?

Verschillende sprekers nemen u mee in vraagstukken over de afweging tussen kosten, risico en rendement waarbij uw inbreng en het delen van ervaringen met medebestuurders essentieel is. Een spreker kijkt ook met een volksgezondheidsbril. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie waarin uw vragen omtrent de samenhang tussen kosten, risico en rendement vanuit diverse invalshoeken worden beantwoord.

 • Kosten zijn een gegeven, rendementen zijn ongewis, hoe hier mee om te gaan?
 • Is er een benchmark voor kosten en de te verwachte rendementen van de beleggingen?
 • Hoe verhoudt zich het rendement van de verplichtingen versus het rendement van de matching portefeuille?
 • Benchmarking van de matching portefeuille: zijn twee managers te overwegen?
 • Wat zijn de beleggingsmogelijkheden binnen de nieuwe parameters?
 • Passief beleggen: wat zijn de daadwerkelijke kosten?
 • Vergt actief beheer meer kennis dan passief beheer?
 • Wat zijn momenteel de risico’s van passief beheer bij risicovrije investeringen in staatsobligaties?
 • Moet ESG/MVB gezien worden als een kostenpost of als een gedegen rendements- en risicofactor?
 • Kosten en verantwoording – hoe om te gaan met performance fees?

De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: Achmea Investment Management, BMO Global Asset Management, Russell Investments, Wellington Management International en Western Asset Management.

Het aantal deelnemers is beperkt tot ca. 40 personen, opdat een goede onderlinge interactie tijdens de tafel mogelijk is. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.

Wij hopen van harte u te verwelkomen op vrijdag 17 juli.

Vriendelijke groet,
Team IPFOS

Agenda

13:30 – 14:00   Ontvangst & Registratie

14:00 – 14:10   Welkom & Introductie – Christiaan Tromp

14:10 – 14:35   Kosten in tijden van verandering – Jaap Hoek, Russell Investments

14:35 – 15:00   Het optimum tussen rendement, risico, kosten & ESG – Dennis Thé, Achmea Investment Management

15:00 – 15:25   Strategic Dutch LDI / Optimaliseren van de LDI portfolio – Irena Kyuchukova, CFA Wellington Management

15:25 – 15:55   Pauze / Breakout sessie

15:55 – 16:15   Doormodderen met en tegen COVID-19 – Jan Willem Coebergh, Prof Em Erasmus MC

16:15 – 16:40   Obligaties: Kosten in een wereld van negatieve rendementen – Jan Peters, Western Asset Management Company

16:40– 17:05   ESG/MVB een kostenpost of gedegen rendementsfactor? – Bart Kuijpers, BMO Global Asset Management

17:05 – 17:30   Panel- & Participantendiscussie – Moderator: Christiaan Tromp

 • Martijn Kuipers
 • Mark Bakker
 • Camiel de Vries
 • Jan Peters
 • Bart Kuijpers

  17:30 –            Sluiting & Netwerkborrel 

Deze informatietafel wordt mede mogelijk gemaakt door:​