Bestuurders Conferentie 2020, donderdag 3 september 2020

Thema: Hoe maatschappelijk verantwoord zijn uw beleggingen? 

 IPFOS nodigt u van harte uit voor de Bestuurders Conferentie 2020 

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, is meer dan actueel en menig bedrijf heeft dit hoog op de agenda staan. Beleggers kijken bij investeringen in bedrijven naar de mate waarin zij daadwerkelijk hun CO2-uitstoot terugbrengen. Daarnaast vragen beleggers via ‘engagement’ aandacht van directies voor de impact van ondernemingsactiviteiten op het milieu. Lees verder…

Informatietafel Bestuurders
Voorjaar 2020

Vrijdag 17 juli 2020
Kasteel de Wittenburg – Wassenaar

Bekijk de presentaties van de bestuurders conferentie “Kosten, risico & rendement: Welke volgorde is van belang?”

Bestuurders
Conferentie 2019

Donderdag 5 september 2019
Kasteel Oud Poelgeest –
 Oegstgeest

Bekijk de presentaties van de bestuurders conferentie “Wat is de investmentcase voor Actief / Passief beleggen”

Informatietafel Bestuurders
Najaar 2019

Vrijdag 22 november
Het Glazen Huis LOHC – Oegstgeest

7aa7882b-f0aa-42c9-ba75-2f82846055cf.jpg&w=1200&v=1512492376

Bekijk de presentaties van de informatietafel Bestuurders Najaar 2019 “Fiduciair Management: Wat heb je eraan?”.  

Informatietafel Bestuurders
voorjaar 2019

Donderdag 18 april 2019
Kasteel de Wittenburg – Wassenaar

Bekijk de presentaties van de informatietafel
“ESG, SDG’s & impact investing”.