Informatietafel bestuurders 2021

Waar haal ik het rendement voor 2022 vandaan en wat is de impact van het NPC op de beleggingen?

Deze bijeenkomst is gericht op:

Bestuurders, leden raden van toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan, directeuren van bestuursbureau’s, hoofden van de beleggingsafdeling en de risicomanagers van Pensioenfondsen, Verzekeraars en Charitatieve instellingen.

Datum: vrijdag 26 november 2021
Tijd: 13.30 tot ca. 17.45 uur
Locatie: Kasteel de Wittenburg – Bloemcamplaan 55 – Wassenaar
Bekijk uw digitale goodiebag

Het Coronavirus

IPFOS houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mocht om wat voor redenen dan ook het event niet doorgaan, dan informeren wij onze deelnemers via de website en per e-mail.

IPFOS nodigt u van harte uit voor de Informatietafel Bestuurders – Najaar 2021

Het jaar 2022 wordt een zeer interessant jaar voor pensioenfondsen. De waardering van aandelen is flink opgelopen. De inflatie is recent ook toegenomen. Is dit blijvend, of is dit van tijdelijke aard?  De rente is nog steeds historisch gezien erg laag. De centrale banken stimuleren nog steeds de economieën. Is dit eigenlijk nog wel nodig?

Naast deze beleggingsvraagstukken hebben wij in 2022 ook met de verdere ontwikkelingen van het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) te maken. Wat kunnen wij hiervan verwachten in 2022 en wat zijn de mogelijke gevolgen voor het beleggingsbeleid. Wat zijn nu de onzekerheden? Welke maatregelen kunt u nu al nemen met betrekking tot uw portefeuille?

Verschillende sprekers nemen u mee in bovenstaande vraagstukken. Daarnaast zal ook stil gestaan worden bij de tweede fase van de implementatie van SFDR.

Overige aandachtspunten die aan de orde komen zijn:

 • Terugblik, korte en lange termijn outlook voor verschillende beleggingscategorieën
 • Wat zijn de beleggingsmogelijkheden voor emerging markets?
 • Is de recente inflatiestijging tijdelijk of gaat deze naar structurele hogere niveaus?
 • Wat zijn de gevolgen van een stijgende inflatie voor de portefeuille en hoe kan ik deze beheersen?
 • Wat is de rol van real assets in een portfolio?
 • Kunnen wij de Chinese groeiverwachtingen vertrouwen en wat zijn hier de risico’s?
 • Wat zijn de mogelijke consequentie van het NPC voor de matching portefeuille?
 • Volledig transparant rapporteren is een uitdaging, wat zijn de (on)mogelijkheden?
 • Wat zijn de verwachtingen van de tweede SFDR-fase?
 • Wat is de mogelijke impact van het pensioenakkoord op de beleggingsadministratie?

Gastspreker is Dick Slob, pensioenfondsbestuurder: “Laat je niet gek maken”

De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: BMO Global Asset Management, Caceis, JP Morgan Asset Management, PIMCO en Wellington Management International.

Het aantal deelnemers is beperkt tot ca. 50 personen. Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel (waarbij de geldende RIVM-richtlijnen worden opgevolgd), meldt u zich dan alvast aan via bovenstaand formulier.

Vriendelijke groet,
Team IPFOS

Agenda

13:30 – 14:00Ontvangst & Registratie 
14:00 – 14:10Welkom & IntroductieChristiaan Tromp, IPFOS
14:10 – 14:35Outlook 2022 and beyond: Wat zijn de korte- en langetermijn rendementsverwachtingen voor de verschillende beleggingscategorieen? Vincent Juvyns, J.P. Morgan Asset Management
14:35 – 15:00Emerging Market Themes for 2022    Matthew Bullock, Wellington Management
15:00 – 15:25Lage rentes en hoge inflatie? Hoe positioneer je de vastrentende portefeuille met het oog op het nieuwe pensioensysteem?Jeroen van Bezooijen, PIMCO
15:25 – 16:00Pauze / break-out sessie 
16:00 – 16:25Inflatierisico en de gevolgen voor het beleggingsbeleidJustus van Halewijn, BMO Global Asset Management
16:25 – 16:50   De mogelijke impact van het pensioenakkoord op de beleggingsadministratieMaurits Daarnhouwer, CACEIS
16:50 – 17:15

Laat je niet gek maken!

Dick Slob, Bestuurder pensioenfondsen
17:15 – 17:40   Sluiting & Sinterklaas-Netwerkborrel 

Vincent Juvyns, J.P. Morgan Asset Management

Vincent Juvyns, Executive Director, is als global market strategist verantwoordelijk voor het verschaffen van marktgerelateerde en economische analyses aan klanten in de Benelux, Frankrijk en Genève via het Market Insights-programma. Voor zijn komst naar J.P. Morgan Asset Management in 2013 was hij onderzoeksanalist bij de multi-asset-groep van ING Investment Management, waar hij fundamenteel onderzoek verrichtte en verantwoordelijk was voor het communiceren van de groepsstrategie naar klanten en de pers. Vervolgens was hij productspecialist en later portefeuillebeheerder binnen de vastrentende afdeling van ING.        

Matthew Bullock, Wellington Management

As an investment director in Investment Product & Fund Strategies, Matthew is responsible for a range of investment approaches and custom solutions for our clients in Europe, the Middle East and Africa (EMEA). He helps to ensure the integrity of our investment approaches by overseeing portfolio positioning, performance and risk exposures, as well as conducting analysis to inform the investment process. He meets regularly with the investment teams, develops new products and client solutions and manages business issues. He also meets with clients, prospects and consultants to communicate our investment philosophy, strategy, positioning and performance.

 

Justus van Halewijn, BMO Global Asset Management

Justus van Halewijn werkt sinds februari 2021 bij BMO Global Asset Management in de rol van delegated CIO. Hij heeft een lange carrière in de financiële wereld. Voor zijn komst naar BMO GAM was hij directeur vermogensbeheer bij pensioenuitvoerder SPF Beheer. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als Head of Investment Strategy bij Blue Sky Group en Head of Investment Management bij Achmea voor de ‘own risk portefeuille’.

Jeroen van Bezooijen, PIMCO

Mr. van Bezooijen is an executive vice president in the EMEA client solutions and analytics group based in London. The group works with clients to provide thought leadership and develop multi-asset and hedging solutions. Prior to joining PIMCO in 2008, he worked in the pensions and insurance strategy group at Goldman Sachs, where he focused on developing asset-liability solutions for pension funds and insurers. Prior to that, he was in the Pensions Strategy Group at Morgan Stanley and at Mercer Investment Consulting. He has 25 years of investment experience and holds master’s degrees in both economics and econometrics from Erasmus University Rotterdam.

Maurits Daarnhouwer, CACEIS

Maurits Daarnhouwer is sinds zijn afstuderen in Business Administration actief bij KAS BANK/CACEIS. Sinds 2017 heeft hij verschillende product management, product development rollen vervuld binnen KAS BANK/CACEIS. In zijn huidige rol binnen CACEIS Group is hij verantwoordelijk voor product management voor het Centre of Excellence voor pensioenfondsen en verzekeraars. De afdeling Product Management richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van producten voor de Europese pensioen- en verzekeraarsmarkt.   

Dick Slob, Pensioenfondsbestuurder

Als doorgewinterde Verander- en HR-professional en bindende factor in tal van netwerken zet ik mij in om bedrijfskundige problemen om te zetten in duurzame oplossingen.

Het DNA van tientallen ondernemingen in vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven heb ik leren kennen door de vele uitgevoerde opdrachten. De opgedane ervaringen, zowel in loondienst als wel als zelfstandig interimmanager en consultant, zet ik in voor het bereiken van oplossingen. Als geboren en getogen Rotterdammer hang ik de bij die stad horende no-nonsens mentaliteit aan. Dick heeft een langjarige ervaring als werkgeverswoordvoerder in CAO-onderhandelingen, VUT- en pensioenfondsbestuurder en is lid van verschillende visitatiecommissies en RvT’s.

Christiaan Tromp, IPFOS

Christiaan heeft expertise en werkervaring op het gebied van fiduciair management, vermogensbeheer, integraal risicomanagement en treasury. Deze ervaring is opgedaan bij institutionele organisaties zoals: Avery Dennison, Mn Services, Atradius, Fortis Investment, Bpf Vervoer, Bpf Bakkers en de ANWB.

Christiaan is lid van diverse Raden van Toezicht en beleggingscommissies bij pensioenfondsen. Daarnaast is hij ook bestuurder en voorzitter van de beleggingscommissie bij pensioenfonds Atos.

Korte inhoud van de presentaties

Outlook 2022 and beyond: Wat zijn de korte- en de langetermijn rendementsverwachtingen voor de verschillende beleggingscategorieen?
Vincent Juvyns | Executive Director, Global Market Strategist | J.P. Morgan Asset Management

Tijdens deze presentatie zal global market strategist Vincent Juvyns kort terugblikken om vervolgens in te gaan op enkele van de belangrijkste vraagstukken voor beleggers in het komend jaar en op de langere termijn: 

 • Terugblik op de voornaamste asset allocaties voor 2021 en hoe deze hebben bijgedragen aan de overall performance van de tactische asset allocatie.
 • Bespreking van de voornaamste economische verwachtingen voor de komende 12 maanden en 10-15 jaar.
 • Hoe kunnen beleggers in 2022 navigeren in deze omgeving?
 • Uitdagingen en kansen voor de komende 10-15 jaar.
 • Alternatieve en real assets: van optioneel tot essentieel in strategische asset allocatie.Emerging Market Themes for 2022
Matthew Bullock | Investment Director | Wellington Management

Is it time to look at emerging markets differently? With China’s main focus on GDP growth is a more sustainable form of economic development underappreciated by the market? In this talk Matt Bullock looks at themes linked to social evolution, economic progress and sustainability that we believe provide exciting growth prospects for 2022 and beyond. He will highlight key future themes rather than focusing on past winners. Matt will argue that we all need to have less exposure to old industries and aim to focus on companies that are at the forefront of innovation or driving disruption. 


Inflatierisico en de gevolgen voor het beleggingsbeleid
Justus van Halewijn | Senior Delegated Chief Officer | BMO Global Asset Management

Justus van Halewijn zal ingaan op inflatie: wat is het risico en wat zijn de verwachtingen. Daarnaast geeft hij zijn visie over de gevolgen van een hoger inflatierisico op de verwachte beleggingsrendementen en de beleggingsportefeuille. Nu en in het nieuwe pensioenakkoord.


Lage rentes en hoge inflatie? Hoe positioneer je de vastrentende portefeuille met het oog op het nieuwe pensioensysteem?
Jeroen van Bezooijen | Executive Vice President | PIMCO

Jeroen zal in zijn presentatie ingaan op de mogelijke gevolgen van de lage renten en een mogelijke hoge inflatie op de vastrentende portefeuille maar ook op de matching portefeuille. Vervolgens zal hij aangeven hoe deze mogelijke gevolgen vertaald kunnen worden naar een beleggingsbeleid. Tijdens zijn presentatie zal Jeroen ook ingaan op de gevolgen voor het nieuwe pensioensysteem.


De mogelijke impact van het pensioenakkoord op de beleggingsadministratie
Maurits Daarnhouwer | Product Manager Pensions | CACEIS

In mijn presentatie zal ik stil staan bij de mogelijke gevolgen van het pensioenakkoord op de beleggingsadministratie. Ook komt de impact hiervan op de beleggingsportefeuille aan de orde. Vervolgens komt ook de impact van het pensioenecosysteem aan de orde.


Laat je niet gek maken!
Dick Slob | Pensioenfondsbestuurder

De volgende onderwerpen worden geadresseerd in mijn betoog:

 • Is een koopkrachtig én stabiel pensioen haalbaar?
 • Sluiten “Solidair” en “Flexibel” elkaar uit?
 • Zijn we verslaafd aan kortstondige impulsen?