Coördinatie uitbesteding IT-infrastructuur

Recent heeft een pensioenuitvoeringsorganisatie besloten de gehele IT- infrastructuur te outsourcen. De coördinatie en uitvoering van het gehele juridische traject is succesvol afgewikkeld door één van de partners van IPFOS.

Juridische ondersteuning uitbesteding pensioenadministratie

Een van de partners van IPFOS geeft juridische ondersteuning met betrekking tot de uitbesteding door een pensioenuitvoeringsorganisatie van een deel van de pensioenadministratie. Die heeft betrekking op een nieuw ontwikkeld DC life-cycle pensioenproduct en de hierbij behorende vermogensbeheer. 

Inrichten governance Family Office met betrekking tot het vermogensbeheer

IPFOS heeft een Family Office begeleid met het opzetten van de beleggingsstructuur. Hierbij zijn in samenspraak het reglement van de beleggingscommissie, het beleggingsstatuut en de beleggingsbeginselen opgesteld. Vervolgens heeft een herijking van het vermogensbeheer plaatsgevonden.

Begeleiden uitbesteding beleggingsadministratie

IPFOS heeft een verzekeraar begeleid bij de uitbesteding van haar beleggingsadministatie. Voor dit proces is in samenspraak met de opdrachtgever een RFP opgesteld, een score matrix besproken en de deelnemende organisaties gescoord, on-site visites georganiseerd. Vervolgens hebben 2 organisaties een definitieve presentatie aan de directie voorbereid.