Informatietafel bestuurders, Voorjaar 2024

> Risico’s, complexiteiten en het belang van veerkracht van de beleggingsportefeuille
> Resiliencemanagement versus Risicomanagement

Deze bijeenkomst is gericht op:

Bestuurders, leden raden van toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan, directeuren van bestuursbureau’s, hoofden van de beleggingsafdeling en de risicomanagers van Pensioenfondsen, Verzekeraars en Charitatieve instellingen.

Datum: Donderdag 28 maart 2024
Tijd: 13:30 tot ca. 18:00
Locatie: Kasteel Oud Poelgeest – Poelgeesterweg 1 – Oegstgeest
De informatietafel wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Bekijk uw digitale goodiebag

Bekijk uw digitale goodiebag

Het Coronavirus

IPFOS houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mocht om wat voor redenen dan ook het event niet doorgaan, dan informeren wij onze deelnemers via de website en per e-mail.

IPFOS nodigt u van harte uit voor de Informatietafel Bestuurders – Voorjaar 2024.

Bij de constructie van een portefeuille wordt ‘robuustheid’ naast risico, rendement en kosten in ogenschouw genomen. Het is verstandig om hier ‘Adaptive Capacity’ aan toe te voegen. Indien je door omstandigheden uit balans raakt is het van belang voldoende veerkracht te bezitten om weer terug in balans te komen. Maar voordat er begonnen kan worden aan het construeren van een portefeuille is het van belang een goed beeld te hebben van de wereldeconomieën waarin belegd gaat worden. En dit is een lastige, want de geopolitieke risico’s zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen en helaas krijgen de klimaat- en milieurisico’s hierdoor minderaandacht. Van belang is om bij de belangrijkste lange en korte termijn trends stil te staan. 

De VOC was in 1602 de eerste multinationale onderneming gebaseerd op aandelenkapitaal, de tulpenbollengekte van 1637 was de eerste speculatieve bubbel ter wereld. Welke zijn daarna gekomen en hoe hebben wij die beslecht? 

Welke afwegingen worden gemaakt bij het beoordelen van risico’s en hun impact? Wat kan dit voor de beleggingsportefeuille betekenen? Kan een downside protectie strategie helpen de risico’s te mitigeren?

Verschillende sprekers nemen u mee in bovenstaande vraagstukken. Daarnaast zal ook stil gestaan worden bij: 

 • Hoe om te gaan met de vele onzekerheden:
  • Diverse oorlogen en geopolitiek 
  • Inflatie en het marktrente niveau 
  • Klimaat en Milieu 
 • Kapitaal bescherming versus downside risk protection 
 • Verhoogde onzekerheid in het macro-economische klimaat 
 • Het navigeren en afwegingen tussen diversificatie en verwacht rendement 
 • Historische lessen vanuit o.a. de eerste beurscrash in 1672 
 • Het belang van veerkracht van de beleggingsportefeuille 
 • Nieuwe regelgeving – de invloed van kortere settlementcycli op uw governance 
 • Sectorbrief DNB: Beheersing ESG-risico’s wat is ‘the best practice’ 
 • SFDR Principal adverse indicators: Hoe te rapporteren over deze 14+2 KPI’s 

Gastsprekers:

Lex Hoogduin – Emeritus hoogleraar en universitair docent Rijksuniversiteit Groningen 

Roel Janssen – Auteur en Financieel Journalist 

De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: AQR Capital Management, BNP Paribas Asset Management, Institutional Trust Services en Northern Trust Asset Servicing. 

Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel, meldt u zich dan aan via bovenstaand formulier.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Vriendelijke groet,
Christiaan Tromp

Gastspreker: Ammy Vogtlander – Complexity & New Economic Thinking

De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: AQR Capital Management, J.P. Morgan Asset Management, Morgan Stanley Investment management, MSCI, Northern Trust en KKL Partners.

Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel, meldt u zich dan aan via het formulier op deze pagina.

De informatietafel wordt afgesloten met een panel- en participantendiscussie onder leiding van Marius Rietdijk. Tijdens deze discussie kunt u uw aandachtspunten ‘Challengen’ met de sprekers.

De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: BNP Paribas Asset Management, BlueInsight, Northern Trust, PIMCO, Polen Capital, State Street Global Advisors en Serenty.

Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel, meldt u zich dan aan via bovenstaand formulier.

Vriendelijke groet,
Team IPFOS

Agenda

13:30 – 14:00 Ontvangst & Registratie
14:00 – 14:10 Welkom & Introductie Christiaan Tromp, IPFOS
14:10 – 14:35  Alpha Meets Sustainability: Portfolios for the Future  Navindu Katugampola, Morgan Stanley Investment Management 
14:35 – 15:00  Outlook 2024: Langer hoger? Vincent Juvyns, J.P. Morgan Asset Management 
15:00 – 15:25  Beleggingsdoelstellingen onder het Nieuwe Pensioencontract  Farid Kabbaj & Fons Lute, KKL Partners 
15:25 – 15:50  Uw administraties bij elkaar gebracht  Benjamin Versluijs, Northern Trust 
15:50 – 16:15  Pauze
16:15 – 16:40 Expected returns and asset allocation in a higher-rate world: a quant perspective Thomas Maloney, AQR Capital Management 
16:40 – 17:05  Supporting Asset Owner investment objectives in 2023 and beyond: The evolution of indexes as a result of the climate transition, SDG alignment and ESG considerations Saurabh Katiyar, MSCI
17:05 – 17:30   De onzekerheid voorbij: het ontdekken van waarde in volatiliteit Ammy Vogtlander, The Rethink Lab 
17:30    Wrap-up / Sluiting & Netwerkborrel  Christiaan Tromp, IPFOS

Sprekers

Korte inhoud van de presentaties

Alpha Meets Sustainability: Portfolios for the Future

Navindu Katugampola, Morgan Stanley Investment Management

The term “Sustainable Investing” has been used – and misused – so frequently in recent years, that the fundamental principles that underpin this concept have become obscured. In this presentation, MSIM’s Global Head of Sustainability will go back to basics, and illustrate what Sustainable Investing means to MSIM in practice rather than in theory, through a series of examples spanning public and private markets. This session will help illuminate some of the key Environmental and Social themes which will impact companies and markets over the coming years, and encourage participants to explore these concepts from unorthodox and unconventional angles. By appropriately identifying, analysing and optimising for these themes, investors can build a more complete understanding of the range of financially materially sustainability factors that can drive investment value and which may be underappreciated by the broader market. Ultimately, the aim is to better equip participants with the knowledge and tools they need to construct more resilient portfolios for the future, and capture long-term alpha.

 

Outlook 2024: Langer hoger?

Vincent Juvyns, J.P. Morgan Asset Management

 • Zal de onverwachte zachte landing van 2023 worden gevolgd door een recessie in 2024?
 • Zal jet jaar van de draak na de valse start van 2023 de comeback van China markeren?
 • De wereldwijde inflatie heeft haar hoogtepunt bereikt, maar op welk niveau zal zij zich stabiliseren?
 • Zullen hogere beleidsrentes en obligatierentes blijven bestaan?
 • Cash was koning in 2023, maar zal dat de komende jaren ook gelden?
 • Wereldwijde aandelenmarkten: wat nu na de geweldige prestaties van 2023?
 • Hoe kunnen we slimmere portefeuilles bouwen voor een wereld in transitie?


Beleggingsdoelstellingen onder het Nieuwe Pensioencontract

Farid Kabbaj & Fons Lute, KKL Partners

Onder het Nieuwe Pensioencontract veranderen de spelregels voor de beleggingsportefeuille ingrijpend. Enerzijds gaat het hier om het wettelijke kader, maar misschien nog belangrijker is het maatschappelijke draagvlak.

Na alle consternatie over “het casinopensioen”, zijn pensioenkortingen de nagel aan de doodskist van het systeem. Het kortingsrisico is misschien wel het meest onderschatte risico, want doorgaan op de oude voet is verre van optimaal. Verder willen deelnemers het steeds belangrijker dat de beleggingen een significante positieve impact ondersteunen. Hoe bouwen we zo’n stabiele, hoogrenderende portefeuille met een minimaal risico op kortingen en een positieve impact? En welke uitruil zullen we hier moeten maken?

Uw administratie bij elkaar gebracht

Benjamin Versluijs, Northern Trust

Met de komst van de WTP verandert de interoperabiliteit van uw uitbestedingspartners. Meer dan ooit tevoren zijn het vermogen en de resultaten van uw beleggingen gekoppeld aan de deelnemersadministratie. Dankzij diverse marktinspanningen is er een standaard ontwikkeld door het SIVI. Nu komt het aan op implementeren.

Als (een deel van) de keten op een zinvolle en eenvoudige manier kan worden ingeregeld, waarbij de implementatiekosten beperkt blijven en het de wendbaarheid van het pensioenfonds vergroot, is dat dan niet het verhaal dat verteld moet worden?

Tijdens de presentatie zal Benjamin ingaan over hoe de beleggingsadministratie kan worden gekoppeld aan de deelnemersadministratie, maar ook waar de knip aan verantwoordelijkheden wordt gelegd. Northern Trust is van mening dat de inrichting van de beleggingsadministratie relatief eenvoudig kan worden ingeregeld. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal Benjamin hier inzichten over delen, maar ook met welke nuances we rekening dienen te houden.

Expected returns and asset allocation in a higher-rate world: a quant perspective

Thomas Maloney, AQR Capital Management Europe

This presentation offers a ‘quant’s’ perspective on recent market developments as well as prospects for a range of asset classes. Thomas will present AQR’s latest capital market assumptions, examine how they’ve evolved during the turmoil of recent years and explore the implications for asset allocation. What does the dramatic rise in interest rates mean for portfolios? Does a higher cash rate tide lift all asset return boats? What are the prospects for stock/bond diversification and which alternatives could improve macroeconomic resilience? Thomas will give an overview of liquid alternative strategies that benefit directly from higher cash rates and macroeconomic uncertainty, and will conclude by proposing a set of broad investment principles supported by empirical analysis of markets.

Supporting Asset Owner investment objectives in 2023 and beyond: The evolution of indexes as a result of the climate transition, SDG alignment and ESG considerations 

Saurabh Katiyar, MSCI

In 2023 and beyond, asset owners are looking to navigate through a complex landscape of investment challenges and risks. With an increasing amount of investment strategies now available to investors, it is becoming ever more important to understand how indexes and data sets are enabling the integration of stakeholder beliefs across the investment process. In this presentation, MSCI deep dives into the evolution of broad-based indexes across equity and fixed income as asset owners demand more alignment with their investment and ESG & climate objectives as they look to capture opportunities and protect returns in the transition to a more sustainable world.

De onzekerheid voorbij: het ontdekken van waarde in volatiliteit

Ammy Vogtlander, The Rethink Lab

We associëren onzekerheid veelal met risicovol. Ook institutionele beleggers maken deze associatie. Bedrijven met consistent stabiele resultaten worden door de beurs in de regel hoger gewaardeerd. Maar is dit terecht? Al in 1921 waarschuwde de Amerikaanse econoom Frank Knight voor een overwaardering van stabiliteit en voorspelbaarheid. Hij constateerde dat economische groei intrinsiek gepaard gaat met onzekerheid én dat onzekerheid fundamenteel verschilt van het concept van risico.

In deze presentatie werpt Ammy een nieuw licht op onzekerheid. Ze laat zien dat onzekerheid niet uitsluitend voortkomt uit onverwachte externe factoren of een gebrek aan kennis of data. Onzekerheid ontstaat met name door marktdynamiek en de interactie tussen marktspelers. Een goed functionerende, innovatieve markt creëert een zekere instabiliteit. En daarmee groei. Volatiliteit blijkt de drijvende kracht achter de diversiteit en dynamiek in de economie en een fundamentele bron van innovatie.

Samenvattend: als we de markt beschouwen als een complex ecosysteem, gaan we onzekerheid en volatiliteit anders waarderen. Niet alleen als risico, maar ook als bron van vernieuwing en duurzame groei.