Governance is de structuur waarmee een organisatie wordt bestuurd. Een goede governance draagt bij aan bescherming van belangen en aanspraken van sponsors, (gewezen)deelnemers en uitkeringsgerechtigden. Het gaat daarbij om de balans tussen de wettelijke eisen, complexiteit, de eisen van de toezichthouders en eenvoud met het behoud van ‘in control’ zijn.

De basiselementen van een ‘good governance’ structuur zijn:

  1. Beheerste bedrijfsvoering
  2. Beschreven verantwoordelijkheden bestuur en intern toezicht
  3. Actief risicomanagement
  4. Aantoonbaar uitbestedingsprocedures
  5. Actieve beheersing niet financiële risico’s
  6. Beheerst beloningsbeleid.